by Reece Crowe

En viktig aktør har konsolidert sin posisjon i det globale markedet for infrastruktur: Webuild, tidligere kjent globalt som Salini Impregilo, endret navn under sin industrielle konsolideringsprosess, en prosess som vil forvandle gruppen til en av de største aktørene i Europa. Midt i den globale Koronavirus-krisen som fikk mange land til å stenge byggeplassene, ga Italia et viktig signal til gjenoppbyggingen av sektoren ved å fullføre den nye Genova-broen, bygget på bare noen få måneder av Webuild-gruppen, og også ved å påbegynne arbeid med strategisk infrastruktur i Sør-Italia, en del av TEN-T-nettverket av korridorer forutsett av EU.

Høyhastighetsjernbaner og nye motorveier er bare noen av Webuilds pågående prosjekter i Sør-Italia. I en slik fase med usikkerhet på de globale markedene er dannelsen av den nye gruppen ansett av mange å være en av de viktigste finansielle og industrielle operasjonene i Europa. Denne gjennomgripende operasjonen der det nye varemerket (som angitt i et pressenotat) ble godkjent av generalforsamlingen, har som formål å skape «en gruppe som kan delta i gjenoppbyggingen av den italienske økonomien gjennom en investeringsplan i infrastruktur som umiddelbart vil gi tusenvis av arbeidsplasser», og vil dermed være bedre rettet mot globale markeder som en ren aktør i den store, komplekse infrastruktursektoren.

OCSE, IMF og andre viktige, globale institusjoner har nylig bekreftet den strategiske betydningen av investeringer i infrastruktur for å garantere økonomisk oppgang etter krisen, gjennom aktivering av et tradisjonelt antisyklisk verktøy. Italia, med en BNP-nedgang på 9,1 % i 2020 (IMF-prognose), er et av de landene som trenger en slik impuls mer enn andre; mellom 2009 og 2017 gikk infrastrukturinvesteringene fra € 29 til € 16 milliarder, noe som førte til at sektoren mistet over 600 000 arbeidsplasser.

Webuild-gruppen ble opprettet for å bidra til gjenoppbygging av sektoren i Italia, relansere store infrastrukturarbeider i landet samt konkurrere i noen av landets største internasjonale prosjekter, der gruppen genererer over 90 % av sine inntekter. Dette er den strategiske linjen trukket av konsernets administrerende direktør, Pietro Salini, som i løpet av de siste årene har gitt vekst- og konsolideringsprosessen en progressiv dimensjonal ekspansjon, med anskaffelse av stadig flere vertikale kompetanser. Økt fokus på store, globale og komplekse infrastrukturprosjekter og sektorer med høye bærekraftsmål (bærekraftig mobilitet, ren vannkraft, rent vann, grønne bygninger); investeringer i innovasjon og søk etter unge talenter. Effektivitet, høyt produktivitetsnivå samt høy ytelse og leveringsstandard for å tilfredsstille kundekrav i ulike land med forskjellige kulturer og med best kvalitet: Dette er prinsippene som Pietro Salini strukturerte konsernets vekststrategi etter.

«I denne svært kritiske internasjonale situasjonen – sa Pietro Salini – må grupper som oss som bygger stor infrastruktur, energisk omfavne nødvendige endringer og være klare til å møte et helt annet scenario. Akkurat som på slutten av 2. verdenskrig har økonomien vår et presserende behov for en felles strategisk plan og økonomiske ressurser til å investere i et omfattende kollektivt prosjekt, som gjennom infrastruktur er i stand til å forbedre livet til mange mennesker, samtidig som det også skaper arbeidsplasser. Vi må være forberedt på å bygge flotte, nyttige konstruksjoner på kortest mulig tid, i prosjekter med fokus på mennesker.»

Gruppen er i ferd med å ferdigstille den nye Genova-broen i Italia, metroen i Milano, høyhastighetsjernbaner og ulike motorveinettverk i det sørlige Italia, mens i resten av verden bygger gruppen strategiske prosjekter for vekst innen de respektive områdene, med fokus spesielt på USA, der gruppen kjøpte opp Lane Construction i 2016 for å styrke sin geografiske tilstedeværelse på markedet. Pågående arbeid inkluderer prosjektet med den nye erstatningen for Gerald Desmond-broen som vil knytte Long Beach-havnen til det californiske fastlandet; prosjektet med høyhastighetsjernbane i Texas; det største vannkraftsanlegget i Australias historie, Snowy 2.0; de nye metroene i Paris, Doha og Riyadh; og Al Bayt stadion, et av stadionene som er vert for FIFA-verdensmesterskapet 2022 i Qatar.

Dette er bare noen av konstruksjonene i gruppens portefølje med over 110 års historie og aktivitet i 50 land. Gruppen som opprinnelig er ulike sammenslåtte selskaper, tar først og fremst sikte på dimensjonal vekst, noe som er avgjørende for å kunne møte utfordringene på de internasjonale markedene med betydelig konkurransekraft og overvinne fragmenteringen av det italienske markedet. Dette resultatet er oppnådd takket være Cassa Depositi e Prestiti og et utvalg banker som deltar i prosjektet. Unionen mellom Salini Impregilo/Webuild og Astaldi blir derfor utgangspunktet for et enda større aggregeringsinitiativ, der de største italienske selskapene i sektoren er invitert til å delta, og som vil plassere gruppen blant de største infrastrukturgruppene i Europa.

Prosjektet ble utformet av Webuilds administrerende direktør, Pietro Salini, som i løpet av de siste årene har ledet en av de viktigste industrielle konsolideringsprosessene, og forvandlet familieselskapet hans, Salini, til en global gigant. Det første målet for gruppen som sysselsetter 70 000 mennesker (130 000 med tanke på alle relaterte aktivitetssektorer), vil være å forbedre ekspertisen til de beste italienske selskapene, for å kunne konkurrere aggressivt på det globale markedet av store infrastrukturprosjekter.

Det inspirerende prinsippet i denne nye virkeligheten er “Laget i Italia”, om enn noe annerledes enn det prinsippet som er knyttet til mote og håndverksprodukter. Denne versjonen av “Laget i Italia” er i stedet inspirert av industrielle prinsipper med en sterk tendens mot innovasjon og ny teknologi. “Laget i Italia” er basert på lidenskap for det som er vakkert og godt laget, slik som den nye Genova-broen designet av arkitekten Renzo Piano, en lidenskap kombinert med kapasiteten til en organisasjon og ledelse som er ledende aktør i sektoren, med effektiv styring av komplekse prosjekter.

Når denne helsekrisen er over, vil den økonomiske krisen forårsaket av koronavirus-pandemien få alle land i verden til å møte en unik historisk tid: Tiden for gjenoppbygging. Webuild representerer i denne sammenhengen ikke bare utfordringen for et enkelt selskap, men for en hel nasjon, og er overbevist om at en vesentlig del av fremtiden er knyttet til infrastrukturens viktige rolle.